Cari Di Sini!

Renungan 10 PDF Print E-mail
Hikmah

 

  • Dengan mengkaji Juz 'Amma surah persurah, dari awal sampai akhir, kita digiring untuk memahami proses spiritual Baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik dari dulu hingga kiamat, dan juga proses tersucikannya diri manusia. Walaupun surah-surah tersebut tidak diturunkan secara berurutan sesuai urutan yang ada di Mushhaf, namun korelasi antara yang satu surah dengan surah berikutnya sungguh indah hingga membentuk pemahaman yang integral. Maha Suci ALLAH yang telah berfirman: "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an? Kalau kiranya Al-Qur’an itu bukan dari sisi ALLAH, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (QS. An-Nisa’: 82) WALLAAHU A'LAM

 

  • Di antara masalah yang menghambat kemajuan umat Islam adalah perpecahan dan dekadensi moral (akhlak yang bobrok). Semua bermula dari jiwa yang kotor. “Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-Syams: 9-10) Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbangan dan lindungan ALLAH swt., amin...

 

  • Dakwah saat ini lebih identik dengan dakwah kelompok/madzhab, bahkan tidak sedikit yang mengarah kepada 'ashobiyyah (fanatisme golongan) yang -sepanjang sejarah- selalu menggerogoti persatuan dan kesatuan umat Islam. Kalo terus seperti itu, rasanya semakin sulit umat Islam akan maju apalagi dapat mewujudkan kejayaan. Wallaahu A'lam...

 

  • Orang-orang shaleh dulu senantiasa berbicara untuk kemuliaan Islam dan menggapai keridhaan ALLAH, sementara banyak di antara kita yang berbicara untuk kemuliaan diri, kepentingan dunia dan menggapai keridhaan manusia. Fasyattaani bainahumaa (Sungguh berbeda keduanya). Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing ALLAH untuk menjadi bagian dari golongan yang shaleh tersebut. Amin....Fatkhurozi